Portaal

Biografie
Werken
Over het leven en het werk van Mandel...
Debatten, interviews, ...
Multimedia
Contact
Mailinglist

Nu voor 12 euro!

Dubbele DVD:

Links
Castellano
Deutsch
English
Français

Inleiding tot het marxisme

Ernest Mandel - Internet-archief
Ernest Mandel Afdrukken
Geschreven: 1980
Bron: Inleiding tot het marxisme, Ernest Mandel, Uitgeverij Leon Lesoil, Antwerpen - Internationale Socialistiese Publikaties, Amsterdam
Deze versie: Derde herziene en aangevulde uitgave

Voorwoord

I. Klassenongelijkheid en klassenstrijd doorheen de geschiedenis

 1. De sociale ongelijkheid in de hedendaagse kapitalistische samenleving
 2. De sociale ongelijkheid in de vroegere samenlevingen
 3. Sociale ongelijkheid en klassenongelijkheid
 4. De sociale gelijkheid in de prehistorie
 5. De opstand tegen de sociale ongelijkheid doorheen de geschiedenis
 6. De klassenstrijd doorheen de geschiedenis

II. De economische oorzaken van de maatschappelijke ongelijkheid

 1. De primitieve gemeenschappen gebaseerd op collectieve armoede
 2. De neolithische revolutie
 3. Noodzakelijk product en maatschappelijk meerproduct
 4. Productie en accumulatie
 5. Waarom alle egalitaristische revoluties in het verleden mislukt zijn
 6. De oude bezittende klasse, rem op de economische ontwikkeling
 7. De vrouwenonderdrukking, eerste veralgemeende vorm van sociale ongelijkheid

III. De staat, een instrument van klassenheerschappij

 1. De sociale arbeidsdeling en het ontstaan van de staat
 2. De staat in dienst van de heersende klassen
 3. Gewelddadige dwang en ideologische ‘integratie’
 4. Heersende en revolutionaire ideologieën
 5. Sociale en politieke revoluties
 6. Het bijzondere van de burgerlijke staat

IV. Van de kleine warenproductle naar de kapitalistische productiewijze

 1. Productie voor de behoeftenbevrediging en productie voor de ruil
 2. De kleine warenproductie
 3. De waardewet
 4. De verschijning van het kapitaal
 5. Van kapitaal tot kapitalisme
 6. Wat is meerwaarde ?
 7. De voorwaarden voor het ontstaan van het moderne kapitalisme

V. De kapitalistische economie

 1. De specifieke kenmerken van de kapitalistische economie
 2. De werking van de kapitalistische economie
 3. De evolutie van de lonen
 4. De ontwikkelingswetten van het kapitalisme
 5. De tegenstellingen die eigen zijn aan de kapitalistische productiewijze
 6. De periodieke overproductiecrisissen
 7. Eenmaking en verbrokkeling van het proletariaat

VI. Het monopoliekapitalisme

 1. Van de vrije concurrentie naar afspraken tussen de kapitalisten
 2. Concentratie in het bankwezen en het financiekapitaal
 3. Monopoliekapitalisme en kapitalisme van de vrije concurrentie
 4. De export van kapitaal
 5. Imperialistische en afhankelijke landen
 6. Het laatkapitalisme

VII. Het imperialistische wereldsysteem

 1. De kapitalistische industrialisering en de wet van de ongelijkmatige en gecombineerde ontwikkeling
 2. De uitbuiting van de semi-koloniale en koloniale landen door het imperialistische kapitaal
 3. Het ‘klassen-blok’ dat aan de macht is in de half-koloniale landen
 4. De nationale bevrijdingsbeweging
 5. Het neokolonialisme

VIII. De oorsprong van de moderne arbeidersbeweging

 1. De elementaire klassenstrijd van het proletariaat
 2. Elementair klassenbewustzijn
 3. Het utopisch socialisme
 4. Het Communistisch Manifest — de marxistische theorie
 5. De eerste Internationale
 6. Verschillende organisatievormen van de arbeidersbeweging
 7. De Commune van Parijs

IX. Hervormingen en revolutie

 1. Evolutie en revolutie doorheen de geschiedenis
 2. Evolutie en revolutie in het hedendaagse kapitalisme
 3. De evolutie van de hedendaagse arbeidersbeweging
 4. Het reformistische opportunisme
 5. De noodzaak van een voorhoedepartij
 6. De revolutionairen en de strijd voor de hervormingen

X. Burgerlijke en proletarische democratie

 1. Economische en politieke vrijheid
 2. De burgelijke staat in dienst van het kapitaal
 3. Parlement en burgerlijk-democratische vrijheden
 4. De grenzen van de burgerlijk-democratische vrijheden
 5. Repressie en burgerij
 6. Het fascisme en de manier om het de pas af te snijden
 7. De proletarische democratie

XI. De eerste imperialistische oorlog en de Russische revolutie

 1. De internationale arbeidersbeweging en de imperialistische oorlog
 2. De imperialistische oorlog loopt uit op de revolutionaire crisis
 3. De Februari-revolutie
 4. De theorie van de permanente revolutie
 5. De Oktoberrevolutie
 6. De vernietiging van de kapitalisme in Rusland

XII. Het stalinisme

 1. De mislukking van de revolutionaire opgang van 1918-1923 in Europa
 2. De opkomst van de Sovjetbureaucratie
 3. Aard van de bureaucratie, aard van de Sovjetunie
 4. Wat is het stalinisme?
 5. De crisis van het stalinisme
 6. De economische hervormingen
 7. Het maoïsme

XIII. Van de dagelijkse massastrijd naar de socialistische wereldrevolutie

 1. De overwinningsvoorwaarden van de socialistische revolutie
 2. De opbouw van de IVe Internationale
 3. Onmiddelijke eisen en overgangseisen
 4. De drie sectoren van de wereldrevolutie vandaag
 5. Arbeidersdemocratie, zelforganisatie van de massa’s en socialistische revolutie

XIV. De verovering van de massa’s door de revolutionairen

 1. De politieke differentiatie binnen het proletariaat
 2. Het arbeiderseenheidsfront tegen de klassevijand
 3. De offensieve dynamiek van de front ‘klasse tegen klasse’
 4. Arbeiderseenheidsfront en volksfront
 5. Politieke klassenonafhankelijkheid en eenheidsorganisatie van de klasse
 6. Klassenonafhankelijkheid en bondgenootschappen tussen de klassen
 7. De emancipatiebeweging van de vrouwen en de onderdrukte nationale minderheden in de ontplooiing van de antikapitalistische strijd

XV. De klassenloze samenleving

 1. Ons socialistisch doel
 2. De economische en maatschappelijke voorwaarden om dit doel te bereiken
 3. Politieke, ideologische, psychologische en culturele voorwaarden om dit doel te bereiken
 4. De etappen van de klassenloze samenleving

XVI. Het dialectisch materialisme

 1. De universele beweging
 2. De dialectiek, logica van de beweging
 3. Dialectiek en formele logica
 4. De beweging, functie van de tegenstelling
 5. Enkele bijkomende problemen in verband met de dialectiek van de kennis
 6. De beweging, functie van de totaliteit — het abstracte en het concrete
 7. Theorie en praktijk

XVII. Het historisch materialisme

 1. Productie en menselijke communicatie
 2. Maatschappelijke basis en bovenbouw
 3. Materiële en geestelijke productie
 4. Productiekrachten, maatschappelijke productieverhoudingen en productiewijzen
 5. Historisch determinisme en revolutionaire praktijk
 6. Vervreemding en ontvoogding
 

Contact webmaster

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, 1070 Bruxelles, Belgique