Portaal

Biografie
Werken
Over het leven en het werk van Mandel...
Debatten, interviews, ...
Multimedia
Contact
Mailinglist

Nu voor 12 euro!

Dubbele DVD:

Links
Castellano
Deutsch
English
Français

Voorwoord

Ernest Mandel Afdrukken
In dit voorwoord moeten twee dingen verteld worden: enerzijds dient Het Trojaanse Paard voorgesteld te worden aan diegenen voor wie het nog een onbekende is, anderzijds dient een verklaring gegeven te worden waarom een groep als Het Trojaanse Paard een dergelijke uitgave op zich neemt.

Het Trojaanse Paard is een politieke toneelgroep die ontstond in 1970 toen een aantal acteurs, studenten, arbeiders, bedienden bij elkaar kropen om het stuk ‘Het Trojaanse Paard of de stuitbare opkomst van Victor de Brusseleire’ te monteren. Wanneer de werking van de groep in den beginne ongetwijfeld mee bepaald werd door de kritiek op het burgerlijke theater, ontwikkelden zich vrij vlug in de groep een aantal politieke inzichten die veel verder gingen dan een cultuurkritiek alleen.

Wij namen een globaal antikapitalistisch standpunt in en trachtten bovendien een reële binding met de klassenstrijd aan te gaan. Wij zijn van mening dat de functie van de politieke kunst bepaald wordt door haar relatie met de revolutie en de revolutionaire beweging.

Wij zijn er ons tevens van bewust dat een bloei van een cultuur met een revolutionair politieke inhoud slechts mogelijk is in een beweging van opgaande klassestrijd waarmee deze cultuur zich verbindt.

In het geheel van deze context wordt het meteen duidelijk wat Het Trojaanse Paard met een cursus marxistische economie te maken heeft.

Om onze functie in de strijd te kunnen vervullen drong de noodzaak van een grondige marxistische scholing zich op: naast de materialistische dialectiek, het historisch materialisme en de geschiedenis van de arbeidersbeweging dienden wij ook de beginselen van de marxistische economische theorie onder de knie te hebben.

Deze vonden wij in de cursus die door Ernest Mandel in 1971-72 gedoceerd werd. Daar waar wij de cursus eerst enkel voor de leden van de groep op stencil hadden gezet, meenden wij achteraf deze waardevolle inhoud een bredere verspreiding te moeten geven. En hier is die dan.

Het Trojaanse Paard stelt zich nochtans tot taak in verdere publicaties van de problemen van de politieke cultuur en van de verhouding tussen politieke cultuur te verduidelijken. Een studie waarmee wij naast onze voorstellingen met discussie, volop bezig zijn.

Het Trojaanse Paard

Terug naar het overzicht

 

Contact webmaster

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, 1070 Bruxelles, Belgique